Kaldırma Aparatları


“Kanca altı kaldırma ekipmanı, bir kanca veya benzeri bir mekanizma kullanarak bir yüke bağlanan ve yükü kaldırmak, indirmek ve hareket ettirmek için kullanılan herhangi bir ekipman veya makineyi ifade eder. Bu ekipmanlar, ağır yüklerin hareketini daha güvenli ve verimli hale getirmek ve çalışanların yaralanma riskini azaltmak için tasarlanmıştır. Kanca altı kaldırma ekipmanları, inşaat, imalat ve depolama dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde kullanılabilir.

Yaygın bir kanca altı kaldırma ekipmanı türü, yayıcı kiriştir. Ayırıcı kirişler, kancalar veya prangalar kullanılarak bir yüke bağlanır ve ağırlığı eşit olarak dağıtmak için kullanılır. Bu, tek bir vinç veya vincin, normalde tek bir kanca veya zincirle taşınması çok zor olan ağır bir yükü güvenli bir şekilde kaldırmasına ve taşımasına olanak tanır. Ayırıcı kirişler çeşitli boyutlarda gelir ve belirli yüklere ve kaldırma gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Diğer bir kanca altı kaldırma ekipmanı türü, kaldırma kirişidir. Kaldırma kirişleri, yayıcı kirişlere benzer, ancak tek bir nesneyi kaldırmak ve hareket ettirmek için kullanılır. Bu kirişler tipik olarak tek bir kanca veya pranga ile hareket ettirilemeyen ağır ve hacimli nesneler için kullanılır. Kaldırma kirişleri çeşitli boyutlarda mevcuttur ve belirli yüklere ve kaldırma gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Vakumlu kaldırma ekipmanı, yükleri kaldırmak ve taşımak için emme kullanan başka bir kanca altı kaldırma ekipmanı türüdür. Bu ekipman tipik olarak dikkatle kullanılması gereken kırılgan veya narin öğeler için kullanılır. Vakumlu kaldırma ekipmanı çeşitli boyutlarda mevcuttur ve belirli yüklere ve kaldırma gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Manyetik kaldırma ekipmanı, metal nesneleri kaldırmak ve hareket ettirmek için manyetik kuvvet kullanan başka bir kanca altı kaldırma ekipmanı türüdür. Bu ekipman tipik olarak tek bir kanca veya pranga ile hareket ettirilemeyen ağır ve hacimli nesneler için kullanılır. Manyetik kaldırma ekipmanı çeşitli boyutlarda mevcuttur ve belirli yüklere ve kaldırma gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Son olarak, Kablo sapanlar, bir kancaya veya zincire bağlı bir kablo veya halat kullanarak yükleri kaldırmak ve taşımak için kullanılır. Halat askıları esnektir ve çeşitli boyut ve şekillerdeki yükleri kaldırmak ve taşımak için kullanılabilir. Genellikle inşaat, imalat ve depolama endüstrilerinde kullanılırlar.

Yukarıda bahsedilen tüm ekipmanların güvenliği göz önünde bulundurularak eğitimli personel tarafından bakımının yapılması ve çalıştırılması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bu ekipmanların kullanımı sırasında kaza ve yaralanmaları önlemek için güvenlik yönergelerine ve düzenlemelerine kesinlikle uyulmalıdır.

Talepleri dinleyen ve çözüm üreten KEDY kaldırma ve taşıma makinaları sektöründeki bu açığı kapatmak, vinçlerinizin ve her türlü kaldırma makinalarının kanca altı sorunlarını çözmek ve tecrübelerini müşterilerine yansıtmak amacı ile yola çıkmıştır. Doktor mantığı ve titizliği ile vinç kullanıcılarının ve vinç imalatçılarının sorunlarına çözüm bulmayı kendine görev edinmiştir.”